บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการแนวหน้าวาไรตี้ ช่อง NBT

Share :

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 รายการแนวหน้าวาไรตี้ เข้าสัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และผศ.สุทัน อนุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ วิทยาลัยเพาะช่าง ถึงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการและสร้างอาชีพแนวโน้มทิศทางการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล การเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการสากลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงอัตลักษณ์ศิลปะไทยเครื่องถมลงยาสู่ชุมชนและสร้างผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์