พันธกิจของ RICE

มุ่งสู่เป้าหมายของคุณ, ปริญญาสองใบ,
ฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส

การผสมผสานกันระหว่างความดั้งเดิมและนวัตกรรม ศิลปะ งานฝีมือ และวิชาชีพด้านการออกแบบ ทำให้เกิดมรดกที่มีเอกลักษณ์พร้อมอิทธิพลที่แผ่ขยายออกไปไกลจากพรมแดนของประเทศฝรั่งเศส

ในฐานะที่เป็นดินแดนที่สำคัญที่สุดสำหรับช่างฝีมือและนักออกแบบ ปารีสและเขตชานเมืองใกล้เคียงไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของพื้นที่สำคัญของมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสการฝึกอบรมหลายแขนง พร้อมทั้งโดดเด่นด้วยความเป็นเลิศทางโปรแกรม มีการนำเสนอหลักสูตรที่มีความหลากหลาย (ตั้งแต่คุณวุฒิวิชาชีพไปจนถึงปริญญาเอก) และรวมเส้นทางเหล่านี้เข้ากับพันธมิตรทางวัฒนธรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก

การสร้างวิทยาเขตแห่งความเป็นเลิศนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับหน่วยงานระดับชาติ ด้วยความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับสถาบันที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

The Manufacture des Gobelins (Gobelins Factory)is inextricably linked to both the history of craft and the history of Paris. Since the 17th century,this area of Parishes been dedicated to the develop- ment and promotion of creative fine crafts, representing the French Art De Vivre. In 1662, inspired by Sully’s policy of support for national produc- tion,Colbert Decided To Group together the Parisian dyeing and tapestry workshops under the same roof. The Most Talented Master craftsmen – painters, upholste- rers, goldmiths, foundrymen, engravers, lapidaries, and cabinet makers – brought together in Gobelins,were thereby able to showcase their expertise through the creation of their countless works. This period marks the birth of the Garde- Meuble de la Couronne

[The Royal Furniture Storage and Maintenance] at
the Gobelins Factory.

As co-founder of the Campus, the Mobilier National makes available to students access to its buildings, collections, expertise and creations. It pursues the perpetuation of centuries-old trades, in its expression of the French art de vivre. In doing so, it contributes to the future of art and design, and transforms the district into a unique urban manu facturing hub. It has become a place where know-how and training, professionals and students, meet, exchange, and invent objects today that will mark tomorrow the history of design and decorative arts.

Manufacturing des Gobelins (โรงงาน Gobelins) มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับทั้งประวัติศาสตร์ของงานฝีมือและประวัติศาสตร์ของปารีส ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 พื้นนี้แห่งนี้ในเขตแพริช (Parishes) จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมงานฝีมือชั้นดีที่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ Art De Vivre ของฝรั่งเศส ในปีพ.ศ. 2205 ด้วยแรงบันดาลใจจากนโยบายสนับสนุนการผลิตในประเทศของ Sully ทำให้ Colbert ตัดสินใจรวมกลุ่มเวิร์กช็อปการย้อมสีและสิ่งทอที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ ช่างทาสี ช่างทำเบาะ ช่างทอง ช่างหล่อ ช่างแกะสลัก ช่างเจียระไน และช่างทำตู้ ที่รวมตัวกันที่ Gobelins จึงสามารถแสดงความเชี่ยวชาญผ่านการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขาได้อย่างนับครั้งไม่ถ้วน ช่วงเวลานี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Garde – Meuble de la Couronne [การจัดเก็บและบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ของราชวงศ์] ที่โรงงาน Gobelins

ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาเขต Mobilier National นั้นให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการใช้อาคาร ชมคอลเลกชัน ฝึกฝนความเชี่ยวชาญ และการสรรค์สร้าง ซึ่งมาจากการสืบทอดทางการค้าที่มีอายุหลายศตวรรษที่แสดงออกถึง Art De Vivre ของฝรั่งเศส ที่ช่วยสนับสนุนอนาคตของศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งเปลี่ยนย่านนี้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตในเมืองที่ไม่เหมือนใคร กลายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และการฝึกอบรม เป็นที่ที่มืออาชีพและนักเรียนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน และลงทุนในงานศิลปะ ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ในการออกแบบและมัณฑนศิลป์ในอนาคต

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลฝรั่งเศส ร่วมกับภูมิภาค lle-de-France และ Academy of Paris นำทางไปสู่การสร้าง Campus d'excellence des métiers d'art et du design ที่โรงงาน Gobelins ในปารีส
ซึ่งสถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของการให้การสนับสนุนที่นำไปสู่ภาควิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ โดยไดนามิกของสิ่งนี้ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และส่งต่อวิชาชีพขั้นสูง ความชำนาญ รวมถึงการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตทำหน้าที่เหมือนศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการสะท้อนตัวตนและการสื่อสารโดยเฉพาะ ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ และดำเนินการทดลอง วิทยาเขตทำหน้าที่ส่งเสริมการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาชีพ ในขณะที่ยังคงจัดการกับประเด็นสำคัญๆ เช่น ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ

เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายในการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่จำเป็น วิทยาเขตจึงเน้นย้ำความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา การได้ลงมือปฏิบัติจริง ผสมผสานกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย องค์กรพันธมิตรและพันธมิตรทางการศึกษาทำงานร่วมกัน พวกเขาจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและปรับการตอบสนองต่อความท้าทายทางวิชาชีพที่พวกเขาเผชิญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อการจัดตั้งหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความท้าทาย และปลูกฝังความเป็นมืออาชีพของพนักงานจากภายใน ซึ่งช่วยยกระดับภูมิภาคของปารีสและชานเมืองใกล้เคียง